Spread the love

משרד האוצר פרסם ביום שישי סוף סוף הנחיות לגבי דרישות ייצור סוללות ומקורות מינרלים לזיכויי מס פדרליים על רכב חשמלי לצרכנים, אם כי הכללים עשויים ליצור יותר כאוס מאשר בהירות.

ההנחיות היו אמורות להתפרסם במקור בינואר, אך נדרשו מידע נוסף על ידי בעלי עניין כמו יצרניות רכב וספקים לצורך השקת הדרישות המתוכננת, שהתעשייה אמרה שהן מכבידות על תעשיית רכבי אנרגיה בהתהוות.

“היום, משרד האוצר נוקט בצעד חשוב שיעזור לצרכנים לחסוך עד 7,500 דולר על רכב נקי חדש ומאות דולרים בשנה על גז, תוך יצירת משרות בייצור אמריקאי וחיזוק האנרגיה והביטחון הלאומי שלנו”, אמרה שרת האוצר ג’נט ילן. בהצהרה.

הקונגרס חילק את זיכוי המס של 7,500 דולר EV לדרישות זכאות ספציפיות לסוללה עבור רכבי EV מלאים, היברידיים נטענים, ואפילו רכבי תאי דלק.

ראשית, 40% מהמינרלים הקריטיים בסוללה חייבים להיות מופקים או מעובדים בארה”ב – או במדינה עם הסכם סחר חופשי בארה”ב. זיכוי זה שווה $3,750, או מחצית מסך זיכוי המס.

שנית, 50% ממרכיבי הסוללה כאחוז מהערך חייבים להתבצע בצפון אמריקה, שהם 3,750$ הנותרים מזיכוי המס.

שים לב ששני האחוזים הללו גדלו במידה ניכרת במהלך השנים הקרובות – עד ל-80% עבור חלקי המינרלים הקריטיים (עד 2027) ו-100% עבור החלק של ייצור הרכיבים (עד 2029) בחקיקה. אם רכב עובר את שני החלקים של דרישות הזכאות למצבר, הרכב יקבל את מלוא זיכוי המס (זה בהנחה שהקריטריונים האחרים כמו הרכבת רכב בצפון אמריקה, MSRP ודרישות הכנסה מתקיימים).

זה נשמע פשוט, אבל כאן מגיע החלק הקשה של להבין אילו מכוניות זכאיות כעת לזיכוי המס המתוקן.

“אני לא יודע. זו לא שאלה שאפשר לענות עליה היום”, אומר ג’ון בוזלה, נשיא ומנכ”ל קבוצת הסחר של יצרניות הרכב, הברית לחדשנות רכב, שעליה זכאים רכבי EV. “יצרניות הרכב ידווחו ישירות ל-IRS אילו דגמי EV (החל ב-18 באפריל) עומדים בדרישות המינרלים הקריטיים ו/או רכיבי הסוללה.”

התאריך ה-18 באפריל חשוב מכיוון שמשמעותו משטר זיכוי המס הנוכחי קיים (כלומר שדרישות הסוללה והמינרלים לא יפעלו עד לתאריך זה).

טל ציקורל

Bozzella אומר שיש כרגע 91 דגמי EV למכירה בארה”ב, ואחרי 18 באפריל חלק מהכלים יהיו זכאים לזיכוי חלקי. “משרד האוצר עשה ככל יכולתו לייצר כללים העומדים בחוק ומשקפים את השוק הנוכחי”, אמר בוזלה.

עם זאת, הכללים עדיין מתפתחים בכל הנוגע למינרלים ולעיבוד. לדוגמה, ארה”ב ובעלות ברית כולל יפן והאיחוד האירופי. נמצאים בדיונים שיתווספו להסכמי סחר חופשי למקורות מינרלים, מה שיהיה חיובי למטרות הממשלה לצמצם את החשיפה למקורות סין.